Македонски (Macedonian)
Banner
Banner
Banner

Награди

Municipalities

Banner

Publications

Policy Paper Rural gender perspective

Главнo мени


Read more...

 

Анализа на усогласеноста на одредбите од Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство со стандардите од Истанбулската конвенција

Анализа на усогласеноста на одредбите од Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство со стандардите од Конвенцијата на Совет на Европа за спречување и борба против насилство врз жените и домашно насилство (Истанбулска конвенција)

 

Прирачник за помош и поддршка на жени кои преживеале родово базирано насилство и дискриминација

Прирачник за помош и поддршка на жени кои преживеале родово базирано насилство и дискриминација

 

Through access to public information to promote social protection and transparency of the local self-government (in Macedonian)

 

Final report from local activities (in Macedonian)

Final report: Informing and data gathering from victims of gender based violence and monitoring and recommendations for advancement of local policies for support and protection of victims of gender based violence

 

Donors
Member of: