English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Проекти 2008-2012

Организациско јакнење

Цел: Поддршка и помош за развој на капацитетите на локалните женски организации.

Зајакнати беа техничките ресурси на локалните женски организации и преку обуки беа зајакнати нивните човечки ресурси.

Донатор: Мaкедонски центар за меѓународна соработка.

 

Донатори
Членка на: