English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Проекти 2013-2014

Преку едукација кон вклучување на пазарот на труд 2

Цел: Придонес кон вработувањето на руралните жени и нивно вклучување на пазарот на труд.

Активности: Три еднодневни обуки насловени „Економско зајакнување на жени“.

Резултати: 45 рурални жени обучени за нивните економски права и можности, економски можности за женско претприемништво, личен и професионален развој, менаџирање на бизнис и маркетинг стратегија, развој на бизнис идеја и бизнис план.

Период: 01.11.2012 – 31.01.2013

Донатор: Амбасада на Република Франција во Македонија

 

Донатори
Членка на: