English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Програма за родово базирано насилство за општинските раководства и приватниот сектор

Цел: Вклучување на локалните самоуправи и приватниот сектор во процесот на економско зајакнување на жените жртви на семејно на локално ниво.

Активности: семинари за општинските раководства и приватниот сектор со цел сензибилизирање за проблемот на семејно насилство и информирање за владината Програма за економско зајакнување на жени жртви на семејно насилство, со акцент на мерката субвенционирано вработување.

Донатор: UNDP

 

Донатори
Членка на: