English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Имам право да бидам заштитен/а

Цел: Подобрување на пристапот до правда за жртвите на семејно насилство и подобрување на заштитата на жртвите на семејно насилство.

Активности: Бесплатна правна помош за жртвите на семејно насилство во општина Велес (сервисот ги покрива општините: Велес, Чашка и Градско), општина Кавадарци (сервисот ги покрива општините: Кавадарци, Неготино, Росоман и Демир Капија) и општина Кривогаштани (сервисот ги покрива општините: Кривогаштани, Долнени, Крушево и Прилеп); три тематски форуми во целните општини: Велес, Кавадарци и Кривогаштани, насловени “Подобрување на заштитните механизми и упатувањата за жртвите на семејно насилство на локално ниво“.

Донатор: UNWOMEN

 

Донатори
Членка на: