English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Дејствувај и влијај ефективно против семејното насилство II

Цел: Подобрување на одговорот кон проблемот на семејно насилство на локално ниво.

Активности: воспоставување на локално координативно тело во Општина Кривогаштани, одобрување на капацитетите на веќе воспоставените координативни тела во општина Центар и Долнени и зголемување на јавната свест за проблемот на семејно насилство во целните општини.

Донатор: УНФРА

 

Донатори
Членка на: