English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Жените тоа го можат III – Јакнење на капацитетите на жените во парламентот

Цел: Јакнење на капацитетите на жените членки во парламентот за инкорпорирање на родовиот концепт во правните прописи во земјата.

Жените парламентарки се стекнаа со знаења и вештини за лобирање и застапување, воведување на родовиот концепт во генералните политики согласно европската легислатива и земаа активно учество во подобрување на законската легислатива од родов аспект.

Донатор: ОБСЕ.

 

Донатори
Членка на: