English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Не дозволувај да бидеш измамена

Цел: Зголемување на свеста за проблемот на трговијата со луѓе помеѓу девојките и младите жени и пошироко во локалните општини во Република Македонија.

Преку одржаните работилници 985 млади луѓе беа информирани за проблемот на трговија со луѓе, преку дистрибуција на 1000 брошури беше сензибилизирана јавноста и беше засилена соработката со иститутциите кои работат на овој проблем.

Донатор: Градот Виена.

 

Донатори
Членка на: