English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Компјутерско образование за невработени жени и девојки

Цел: Зголемување на конкурентноста на невработените жени на пазарот на труд.

Преку бесплатни обуки, на невработените жени им се нудеше можност да ги зголемат своите знаења и со тоа да бидат способни да конкурираат за подобри работни места.

Донатор: Меѓународен совет на жените.

 

Донатори
Членка на: