English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Жените гласачи го можат тоа 2006

Цел: Подигање на свеста за политичките и граѓанските права на жените гласачи.

Во овој проект се спроведуваа 85 работилници со жени со право на глас од сите општини во Република Македонија. На работилниците жените се информираа за правата на гласачките и процесот на гласање, истовремено се дистрибуираше и „Водич за гласање" кој беше отпечатен на ромски, српски, албански и влашки јазик во тираж од 10 000 примероци.

Донатор: Норвешка народна помош.

 

Донатори
Членка на: