English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Југоисточна Европа - Регионален парламентарен клуб на жените

Цел: Јакнење на парламентарките преку размена на искуствата и меѓународна соработка.

СОЖМ беше регионален координатор на проектот кој се спроведуваше во Македонија, во Босна и Херцеговина и во Црна Гора.

Донатор: Пакт за стабилност (Gender Task Force, SP GTF).

 

Донатори
Членка на: