English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Жените го можат тоа III

Цел: Мотивирање на жените од локалната самоуправа и жените на политички позиции за менување на политичката атмсфера во локалната самоуправа од аспект на родова рамноправност со мото „Жените на локално ниво создаваат промени”.

Регионален проект во кој СОЖМ беше национален спроведувач за Македонија.

Резултати: Реализирана иницијатива за формирање Македонско женско лоби на локално ниво; Отворени комисии за родова рамноправност во советите на локалните самоуправи.

Донатор: Пакт за стабилност (Gender Task Force, SP GTF).

 

Донатори
Членка на: