English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Mums In Power

Проектот Mums In Power е фокусиран на едукација на возрасни и невработени мајки кои се соочуваат со двојни/повеќекратни недостатоци. Истиот ќе биде спроведуван до почетокот на 2024 година. Идејата на овој проект е:

• Да се развие, оцени и дистрибуира обука на едукатори за возрасни што ќе ги насочи и промовира нивните тренинзи како мајки претприемачки (mumprenuers), обезбедувајќи им висококвалитетна обука за вештини за претприемништво.

• Да се понуди курс за обука за претприемнишво кај мајките на персоналот, за да може да обезбеди подобра и посоодветна услуга на mumpreneurs, овозможувајќи им да ги надминат стереотипите и да градат работни места во start-up светот.

Водечка организација на овој проект е Stichting Vrouw en Welzijn -  Холандија, додека партнерски организации овој проект се Asociacion Egeia Desarrollo Social – Шпанија, Union- National Council for Gender Equality - Република С. Македонија, Buyuk Ortadosu Saglik Ve Egtim Vakfi – Турција, Stando LTD – Кипар и Stichting Sunny Days – Холандија.

Проектот има за цел:

1. Подобрување на пристапот до образование за претприемништво и социјално претприемништво за невработените мајки, особено оние кои се соочуваат со повеќе пречки (самохрани мајки, бегалци, ниски примања, жртви на семејно насилство, мајки со попреченост и социјални потреби).

2. Да ги поттикне мајките кои се невработени или неактивни да преземат ризик да започнат сопствен бизнис.

3. Поддршка и помош на родовата еднаквост на пазарот на трудот.

4. Да се помогне на невработените мајки да започнат сопствен бизнис во новата економија преку охрабрување и насочување.

5. Да се поттикнат невработените мајки да ги научат основните вештини и компетенции.

6. Да се обучат возрасни едукатори за едукација на најефикасните стратегии за обука за идните мајки.

7.  Да се поддржат мајките во градењето на нивната самодоверба, како и да ја прошират нивната мрежа, зајакнувајќи го нивниот круг.

8. Да им овозможат на работниците на едукаторите за возрасни со вештини за обука за да можат да ги поддржат мајките да го развијат нивното претприемнички вештини.

 

Донатори
Членка на: