English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Платформа Вклучи се-побарај гласно

Платформа „Вклучи се – побарај гласно!“ можност за размена на информации и искуства, а преку форумот дебати и дискусии за прашања кои ги засегаат жените на локално ниво.
www.vklucisepobarajglasno.mk

Платформата е дел од проектот „Вклучи се – побарај гласно!“ на НСРР – Национален совет за родова рамноправност и АГОРА – Центар за промовирање граѓански вредности, поддржан во рамките на проектот на UN Women „Промовирање на родово-одговорни политики и буџети: кон транспарентно, инклузивно и отчетно управување во Република Северна Македонија“, со финансиска поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка и Шведската агенција за меѓународна соработка и развој – Сида.

“ВКЛУЧИ СЕ – ПОБАРАЈ ГЛАСНО!“
Платформата има за цел да ја поттикне и зголеми соработката помеѓу сите организации кои работата на унапредување на женските права како и место каде женските организации ќе споделуваат и разменуваат искуства, ќе разговараат на теми важни за женското движење, теми поврзани со работењето на општините, граѓанските можности за вклучување во процесите на носење одлуки како на локално така и на централно ниво. Ќе служи како место каде ќе произлегуваат идеи и акции за застапување за промени.

www.vklucisepobarajglasno.mk

 

Донатори
Членка на: