Македонски (Macedonian)
Banner
Banner
Banner

Награди

Municipalities

Banner

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОМОТИВНА МЕДИУМСКА КАМПАЊА ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ „Вклучи се – Побарај гласно!“

Краен рок за пријавување 18. 04.2021

НСРР – Национален совет за родова рамноправност со своите партнери АГОРА – центар за промоција на граѓански вредности објавуваат повик за доставување понуди за изработка на промотивна медиумска кампања во рамките на проектот “Вклучи се – Побарај гласно!“, финансиран од канцеларијата на UN Women во Скопје.

Детални информации во врска со точните барања се наоѓаат подолу во документот и истите ќе претставуваат упатство за изработка на понудата.

Сите дополнителни прашања во функција на појаснување на барањето за понудата, заинтересираните можат да ги постават најдоцна до 10.04.2021 до 14:00 часот на следните електронски адреси:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Официјалната понуда со вклучени задолжителни документи треба да е доставена најдоцна до 18.04.2021, до 00,00 часот, по електронски пат на следните адреси:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it по име „ПОНУДА ЗА МЕДИУМСКА КАМПАЊА”

Сите понуди кои ќе стигнат по истекот на зададениот рок нема да се земат во предвид и нема да се разгледуваат.

Сите понуди ќе се разгледуваат и оценуваат врз основа на потполноста на информациите кои се побаруваат и врз основа на критериумите за евалуација објаснети во опис на повикот за доставување на понуди.

Сите предлози и понудата треба да се на македонски јазик.

Времетраење на кампањата период од 12 месеци, започнувајќи од јуни 2021 до 1 мај 2022 година.

Ви благодариме,

Тимот на Вклучи се – Побарај гласно!

Целосниот повик, со сите информации можете да го најдете на:

ПОВИК за поднесување понуди за изработка на медиумска кампања

02.04.2021

 

Donors
Member of: