English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ВЕБ ПЛАТФОРМА ЗА Е-ЗНАЕЊЕ


 

 

 Сојуз - Национален Совет за Родова Рамноправност (НСРР) во партнерство со АГОРА -   Центар за промоција на граѓански вредности, во рамки на проектот „Вклучи се -   Побарај гласно“, финансиран од UN Women има за цел да ги поддржи локалните женски и   граѓански организации да спроведат акции за зајакнување и мобилизација на жените и нивно   активно учество во  локалната заедница.

 Во тој контекст, НСРР и АГОРА сакаат да идентификуваат компанија што ќе развие веб-   платформа која ќе придонесе кон градење на капацитетите на локалните женски организации   и  нивно вмрежување.  

 За да ја преземете спецификацијата релевантна на овој повик, кликнете на линкот.

 Рокот за доставување на понудите е 23.02.2021.  

Донатори
Членка на: