English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

B.I.G. D.E.A.L. – Премостување на празнините за подобрување на резултати од неформално учење на возрасни и обесправените лица

Главна цел на проектот е воспоставување на НВО партнерство од 6 земји: Македонија, Белгија, Шпанија, Полска, Хрватска и Чешка

Цели:

1. Подобри едукатори, зголемени компетенции на едукаторите, преку предавање на наставниците и за наставниците, размена на добри практики;

2. Подобра комуникација, вмрежување и градење на долготрајни односи на меѓународно ниво, подобрена меѓусебна комуникација;

3. Подобар пристап до активности, олеснување на пристапот до неформално учење.

Време траење на проектот: 31-12-2017 – 30-06-2020 (30 месеци)

Донатор: ERASMUS+

 

Донатори
Членка на: