English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Конференција во Брисел за одржливост на регионални партнерства

На 26 и 27 јануари 2016 година, во Брисел, во организација на регионалната канцеларија на ТАКСО се одржа конференција на која се дискутираше за одржливоста на регионалните мрежи на граѓанските организации кои спроведуваат проекти од Инструментот за претпристапна помош (ИПА) специфично Инструментот за граѓанско општество (ЦСФ) и Договорот за рамковни партнерства (FPA – Framework Partnership Agreement).

Националниот совет за родова рамноправност е дел од проектот „Со здружени напори – Кон нови европски стандарди во заштита на жените од родово базирано насилство“ кој го спроведува Автономниот женски центар од Белград, Србија.

Претставничка на НСРР на конференцијата беше Наташа Димитровска.

 

Донатори
Членка на: