English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Справување со семејното насилство на локално ниво

Националниот совет за родова рамноправност го имплементира проектот „Дејствувај и влијај ефективно против семејното насилство” поддржан од УНФПА, преку кој се воспоставени локални координативни тела за справување со семејното насилство во општините: Центар/Скопје, Кривогаштани и Долнени.
Целта на локалните координативни тела е координирано делување на релевантните чинители со случаите на семејно насилство, како и делување на превенцијата од семејното насилство преку едукации во воспитно образовните институции.
Локалните координативни тела (ЛКТ) се дел од општинските структури и се составени од релевантни претставници од општината, центрите за социјални работи, полицијата и образовни и здравствени установи на локално ниво. ЛКТ е институционален механизам за поефикасна помош и поддршка на жртвите од семејното насилство на локално ниво.

Во рамките на Кампањата 16 дена активизам против семејното насилство, како дел од проектот, во општините Скопје, Кривогаштани и Долнени беше изведена и претставата на велешкиот театар „Белег од човечки заби“.

Повеќе слики може да погледнете овде.

 

Донатори
Членка на: