English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Петдневна обука во Софија

Претставнички на Националниот совет за родова рамноправност, во периодот од 24 до 28 ноември 2015, присуствуваа на петдневна обука во Софија, Бугарија, во рамки на проектот „Европско партнерство за активности кои вклучуваат луѓе кои се во ризик од маргинализација“.

Во рамки на обуката беа опфатени следните теми: користење на бајките како тераписка метода во работата со жртви на семејно насилство, користење на драмата како метод во образовната и тераписка работа, користење на форум театарот во спречувањето на агресијата кај младите, примена на ликовни техники во работна терапија особено со старите лица, запознавање со карактеристиките на лицата со оштетен вид и примена на театарот во насока на нивна социјална комуникација. 

Проектот е финансиран од Програмата Еразмус плус на Европската унија.

 

Донатори
Членка на: