English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Состанок во рамки на проект

На 12.11.2015 (четврток) во Скопје, во просториите нa ГЕМ клубот, се одржа заеднички состанок на тема: "Развојна стратегија, план и јакнење на соработката меѓу граѓанските организации и институциите кои се одговорни за родово базираното насилство, дискриминација и пост-конфликтна демократска транзиција во Македонија“. 

На состанокот се презентираа позитивните искуства и пракси од Република Хрватска и ЕУ, како и искуствата од студиското патување во Загреб, каде беа посетени институции кои работат со родово базирано насилство. На состанокот се презентираше и Прирачник за работа со жени жртви на родово базирано насилство. 

Состанокот придонесе кон зголемување на видливоста на проблемот со родово базираното насилство врз жените и приоритетите на Хрватската развојна соработка, кое меѓу другото е насочен кон јакнење на положбата на жените.

Овој состанок е спроведен во склоп на проектот “Јакнење на улогата на жената во областа на спречување на родово базирано насилство, дискриминација и пост- конфликтна демократска транзиција”. Проектот е финансиран од Министерството за надворешни работи и европски прашања на Република Хрватска од програмата за развој и соработка.

 

Донатори
Членка на: