English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Иницијален состанок во Софија

На 20 и 21 октомври 2015, во Софија, Бугарија, претставнички на Националниот совет за родова рамноправност присуствуваа на иницијалниот состанок за проектот „Европско партнерство за активности кои вклучуваат луѓе кои се во ризик од маргинализација“.

Проектот ќе се имплементира од октомври 2015 до септември 2017, а во проектот се вклучени невладини организации од Полска, Словачка, Бугарија, Австрија и Македонија. Проектот е финансиран од Програмата Еразмус плус на Европската унија.

 

Донатори
Членка на: