English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Заштита на жртвите на семејно насилство

Националниот совет за родова рамноправност спроведе активности со општинските раководства и приватниот сектор насочени кон заштита на жртвите на семејно насилство.

Националниот совет за родова рамноправност спроведе 4 семинари со 100 претставници на општинските власти и 4 семинари со 100 претставници на приватниот сектор, од 25 општини од Република Македонија.

Целта на овие семинари беше сензибилизирање за проблемот на семејно насилство и информирање за Програмата за економско зајакнување на жените жртви на семејното насилство, со посебен акцент на мерката субвенционирано вработување на жените жртви на семејното насилство.

Активностите се поддржани од УНДП.

Повеќе слики може да погледнете овде.

 

Донатори
Членка на: