English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Европско партнерство за активности кои вклучуваат луѓе кои се во ризик од маргинализација

Цели на проектот се: развивање на соработка и размена на искуства меѓу едукатори за креативни активности за луѓето со ризик од исклучување, проширување на професионалните квалификации на оние кои работат со лица кои се во ризик од исклучување, стекнување на нови вештини на едукаторите и подобрување на нивните психолошки, интерперсонални и методолошки вештини, дисеминација на методот на модерната уметност како терапија за лица подложни на маргинализација.

Во проектот се вклучени невладини организации од Полска, Словачка, Бугарија, Австрија и Македонија.

Проектот ќе се имплементира од октомври 2015 до септември 2017.

Проектот е финансиран од Програмата Еразмус плус на Европската унија.

Официјална веб-страна на проектот.

 

Донатори
Членка на: