English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Женско претприемништво

Цел на проектот: Промоција на најдобри практики и политики за женско претприемништво

Резултати:

-  Спроведна проценка на политиките за женското претприемништво

-  Спроведено истражување за деловните субјекти во сопственост на жени

-  Подигната свеста не релевантни чинители за потребата од унапредување на политиките и практиките поврзани со женското претприемништво 

Период на имплементација: 2012

Донатор: SIDA  

 

Донатори
Членка на: