English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Декларација на граѓанските организации за спречување на насилството врз жените

На 10 ноември 2013 год. во Белград во Собранието на Србија се одржа Меѓународна Конференција посветена на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство, на која беше донесена Декларација (во прилог).

Со цел ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа, граѓанските организации можат да дадат поддршка со потпишување на Декларацијата

Исто така Автономниот Женски Центар - Белград организираше меѓународна конференција „Како женското движење влијаеше на државните политики“, истата се одржа на 11 и 12 ноември 2013 год. во Белград. Учествуваа претставнички на женски организации од: Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Македонија и Австрија.

 

Донатори
Членка на: