English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Прес конференција „16 дена активизам за борба против насилство врз жените“

На 25 ноември, на „Меѓународниот ден за борба против насилство врз жените“ и првиот ден од меѓународната кампања „16 дена активизам за борба против насилство врз жените“, во првиот Семеен центар на Град Скопје, во организација на Националниот совет за родова рамноправност, Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување - ХЕРА и Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство, се одржа прес конференција на која се дискутираше за моменталната состојба и системот на заштита во областа на домашното насилство и насилството врз жените во Македонија.

Согласно усвоената стратегија за спречување и заштита од семејно насилство 2012-2015, веќе е утврден стратегискиот пат и рамката за сеопфатна реакција на системот за спречување на семејното насилство. Но, многу од работите наведени во стратешките документи и протоколи не се спроведуваат соодветно во пракса. Во Македонија сè уште недостасуваат: шелтер центри кои функционираат и нудат поддршка и заштита на жртви на семејно насилство 24 часа, здравствени институции кои реагираат и пријавуваат семејно насилство по службена должност, полициски станици кои интервенираат по пријава за семејно насилство независно од тоа колку пати веќе биле во тоа семејство, советувалишта за работа со сторители на семејно насилство децентрализирани во другите градови низ Македонија.

Според тоа, системот за заштита од семејно насилство во Македонија се соочува со многу предизвици на кои државните институции треба да одговорат, особено поради фактот што Република Македонија е потписничка на Конвенцијата за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство (позната како Истанбулска конвенција). Конвенцијата е прв сеопфатен правно обврзувачки документ кој ги регулира сите форми на насилство врз жените, вклучувајќи го и домашното насилство и нејзината ратификација е од исклучително значење.

Токму во овој дух, на прес конференцијата се најави и кампањата ПОТПИШУВАМ – на иницијатива на НСРР. Со потпишувањето на онлајн петицијата на веб сајтот, секој од нас може да го даде својот придонес за тоа што побргу да се ратификува оваа Конвенција. Кампањата ПОТПИШУВАМ е во рамки на проектот „Со заеднички напори – Кон нови европски стандарди во заштита на жените од родово базирано насилство“.

Фотографии од настанот може да погледнете тука.

 

Донатори
Членка на: