English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Фреја Форум 2013

Националниот совет за родова рамноправност годинава повторно учествуваше на Фреја Форумот кој се одржа во Брисел од 03. до 05. ноември.

На форумот, со тематика Еднакви можности, демократија и предизвици на европските граѓански организации, се одржаа повеќе семинари и работилници, на кои членките на НСРР земаа активно учество.

Некои од темите кои беа обработени: Соочување со предизвиците за домување и социјална инклузија, Социјално претприемништво како алатка за зајакнување на граѓанските организации и социјално исклучените групи, Аспекти од состојбата на младите во балканските земји, Најдобри пракси од социјално претприемништво, Лобирање и застапување, Новите технологии и социјалните медиуми како алатка за невладините организации и тн.

Фотографии од овој настан може да погледнете со кликнување овде

 

Донатори
Членка на: