English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Семинар „Застапување на правата на корисниците/чките пред центрите за социјална работа и полиција - надлежности на институциите и жалбените механизми“

Од 20 до 22. септември 2013 г. во просториите на хотел Викторија во Скопје, во рамки на проектот „Со здружени напори – Кон нови европски стандарди во заштита на жените од родово базираното насилство“ се одржа семинар на тема „Застапување на правата на корисниците/чките пред центрите за социјална работа и полиција - надлежности на институциите и жалбените механизми“.

На семинарот се разгледуваа различни теми како: организација на работата на Центрите за социјална работа, мерки и интервенции на ЦСР во случаи со семејно насилство, постапување на полицијата во ситуации на семејно насилство, дискриминација на родова и полова основа - досегашни искуства, досегашни искуства на локалните женски и партнер организации во застапување на жените пред ЦСР и полицијата итн.

 

Донатори
Членка на: