English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Балканска Коалиција на Жени за професионална квалификација и тренинг во полето на еконoмијата и бизнис науките

Идејата на проектот е израсната и развиена од партнерските организации од Грција, Романија, Хрватска, Македонија, Србија, Албанија, Бугарија и Турција.

Целта на овој проект е создавање на стабилна и мултинационална мрежа на институции и организации од Балканскиот регион, со цел да се развијат квалификации и да се организираат семинари кои ќе им помогнат на жените во полето на развивање на бизнисите. Главната цел на проектот е да се креира мрежа со цел да се поддржи меѓуграничното партнерство меѓу образовните институции и економскиот и социјален развој базиран на заеднички ресурси. Промоција на женскиот придонес во истражувањето, иновацијата и сознанието се некои од принципите кои ќе бидат следени во имплементацијата на целите.

За повеќе информации посетете ја официјалната веб-страна на проектот.

Период: 2012/2015

 

Донатори
Членка на: