English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Гласот на младите рурални момчиња и девојчиња

Цел: Активно вклучување на младите од руралните средини во општествениот живот во заедниците.

Активности: 3 локални акции во три рурални општини, 3 работилници за воспоставување на локални акциони младински групи, 3 работилници за застапување и лобирање.

Резултати: 60 млади луѓе од 3 рурални општини обучени за активно вклучување во општествениот живот во заедниците.

Период: 01.09.2012 – 28.02.2013

Донатор: Високиот комесар за човекови права при ООН во РМ.

Фотографии од проектот овде.

 

Донатори
Членка на: