English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Процена на локалните политики/ програми и буџети од родова перспектива

Цел: Вклучување на родовата перспектива во локалните политики и програми.

Активности: Интервјуа со релевантни чинители: градоначалници, претставници на комисиите за еднакви можности, координаторите за еднакви можности, одговорните лица за социјална заштита во локалните самоуправи, претставници на невладините организации од три општини, анализа на програмите, политиките и буџетите од социјалната заштита во три општини, публикување на резултатите од анализата, промоција на анализата.

Резултати: Сензибилизирање на релевантните чинители: градоначалници, претставници на комисиите за еднакви можности, координатори за еднакви можности, одговорни лица за социјална заштита во локалните самоуправи за потребата од подеднакво вклучување на потребите и приоритетите на жените и мажите во локалните политики/ програми и буџети.

Донатор: Тело на Обединетите нации за родова еднаквост и зајакнување на жените

 

Донатори
Членка на: