English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Жените од Југоисточна Европа во мрежа за рурален развој

Цел: Поголемо учество на руралните жени во руралниот и регионален развој и зајакнување на руралните жени во 7 земји од Југоисточна Европа.

Активности: Национална конференција „Жените во руралниот развој“, Воспоставување на Локални акциони групи, Регионални работилници за промоција на ЛИДЕР пристапот во руралниот развој и размена на искуства, Локални работилници за промоција на ЛИДЕР пристапот во руралниот развој.

Резултати: Воспоставени локални акциони групи, подобрена видливост на руралните жени во процесите на рурален равој, најдобри научени пракси/лекции споделени на регионално и национално ниво, подобрено разбирање на состојбата на жените во руралниот равој, воспоставена мрежа на жени во руралниот равој во Југоисточна Европа.

Период: 2011/2012

Донатор: ЕУ

 

Донатори
Членка на: