English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Информирај се пред да донесеш одлука

Цел: Зголемување на свеста на девојките и младите жени, со различно етничко и социјално потекло, за проблемот на трговија со луѓе и начините за негова превенција.

Во 20 урбани и рурални локални заедници во Република Македонија се актуелизираше проблемот на трговијата со луѓе. Преку одржаните работилници 485 учесници беа информирани и запознаени за проблемот на трговија со луѓе и начините за негова превенција.

Донатор: Меѓународна организација за миграции

 

Донатори
Членка на: