English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Жените тоа го можат во локалните заедници

Цел: Поддршка и јакнење на жените за преземање на активна улога во процесите на донесување на одлуки на локално ниво.

Во 15 општини во Република Македонија, преку обуки, 250 жени и девојки се мотивираа и поттикнуваа за активно учество во локалната заедница, во политичките партии како и нивна зголемена видливост во медиумите.

Донатор: Норвешка народна помош

 

Донатори
Членка на: