English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Цели на програмата

  • Намалување на невработеноста и сиромаштијата кај жените и девојките
  • Зајакнување на личните капацитети на жените и девојките за конкурентен настап на пазарот на трудот
  • Поттикнување на женското претприемништвото.
 

Донатори
Членка на: