English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Публикации

Анализа на усогласеноста на одредбите од Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство со стандардите од Истанбулската конвенција

Анализа на усогласеноста на одредбите од Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство со стандардите од Конвенцијата на Совет на Европа за спречување и борба против насилство врз жените и домашно насилство (Истанбулска конвенција)

 

Прирачник за помош и поддршка на жени кои преживеале родово базирано насилство и дискриминација

Прирачник за помош и поддршка на жени кои преживеале родово базирано насилство и дискриминација

 

Преку пристап до информации од јавен карактер до унапредување на социјалната заштита и транспарентноста на локалните самоуправи

Преку пристап до информации од јавен карактер до унапредување на социјалната заштита и транспарентноста на локалните самоуправи

 

Финален извештај од локални активности

Финален извештај: Информирање и собирање податоци од жртви на родово засновано насилство и мониторинг и препораки за унапредување на локалните политики за поддршка и заштита на жртвите на родово засновано насилство

 
Повеќе Артикли...

Донатори
Членка на: