English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Жените го можат тоа

Цел: Поттикнување на женскиот активизам и на желбите за промени.

Резултати: 350 жени стекнаа знаења и вештини за политички ангажман; Зголемен број жени активни во политичките партии; Поголем интерес на младите жени за политичко активирање; Иницирани неформални женски групи преку локалните акции кои поттикнаа решавање одредени локални проблеми поврзани со жените; Зголемена мотивацијата на граѓаните кон личната одговорност за локалните проблеми.

Донатор: Норвешка народна помош – НПА

 

Донатори
Членка на: