English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Жени гласачи

Целта на овој проект, спроведен пред Парламентарните избори 2002, беше да се зголеми бројот на жените во Парламентот и да се мотивираат гласачите да го дадат својот глас по сопствен избор и да излезат на гласање.

Беа обучени 30 теренски активистки, кои одржаа работилници со вкупно 60.000 гласачи во 120 општини низ државата. Беше изготвен и дистрибуиран водич за гласање на 5 јазици: македонски, албански, турски, ромски, српски и влашки. Беа одржани регионални средби во 7 регионални центри (Скопје, Битола, Кочани, Пробиштип, Куманово, Кавадарци, Тетово) со цел да се воспостави соработка со жените кандидатки на изборите, локалната администрација, медиумите, активистките на НВО.

Резултат на овој проект е зголемен одзив на гласачите. На некои места, каде набљудувачи беа GTF и СОЖМ, излезени на гласање беа 85% жени.

Донатор: Амбасада на Република Австрија – Скопје

 

Донатори
Членка на: