English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер
Грешка
  • JFTP::delete: Bad response
  • problems clearing cache file /var/sentora/hostdata/sozm/public_html/cache/refTableSQL/7882e382c22f142d1c2d4923a6b42aa4
  • JFTP::delete: Bad response
  • problems clearing cache file /var/sentora/hostdata/sozm/public_html/cache/refTableSQL/c22c7a25f990345e6f2436fae0125c1f
  • JFTP::delete: Bad response
  • problems clearing cache file /var/sentora/hostdata/sozm/public_html/cache/refTableSQL/dae1abd06450c1b881d2f7c8ce4c2ac5
  • JFTP::delete: Bad response
  • problems clearing cache file /var/sentora/hostdata/sozm/public_html/cache/refTableSQL/fa1aa90696730759d26148d90b82a481

“Вклучување на родовите аспекти во главните политики на руралниот и земјоделскиот развој”

Од 21 декември 2017 год Националниот совет за родова рамноправност како носител, во партнерство со Здружението за рурален и регионален развој и Здружението рурална коалиција, отпочна со имплементација на проктот “Вклучување на родовите аспекти во главните политики на руралниот и земјоделскиот развој”.

Активностите ќе се спроведуваат во пет општини и околните села на Куманово, Гостивар, Струмица, Прилеп и Струга.

Целта на проектот е: Зголемен процент на користење на ИПАРД фондовите во адаптирањето на земјоделството во Македонија со стандардите на Европската унија.

Специфични цели на проектот се:

1. Да се ​​поддржи и да се подобри ефикасноста на Платежната агенција во делот на испораката на советодавни и образовни услуги преку подобрување на квалитетот на информациите и обуките доставени до граѓаните со фокус на жените и младите.

2. Да се ​​поттикне вклучувањето на родовите аспекти во земјоделските политики и руралниот развој во земјата.

Проектот е финансиран од ЕУ преку ЦФЦД при Министерство за финасии на РМ.

 

Донатори
Членка на: