English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Улична акција во рамки на кампањата ПОТПИШУВАМ

Во центарот на Скопје, кај споменикот на Мајка Тереза, на 10.12.2013, последен ден од „16 дена активизам против родово базирано насилство“, НСРР спроведе улична акција на која граѓаните се потпишуваа на постерот и беа информирани за кампањата ПОТПИШУВАМ и потребата од ратификација на Конвенцијата против насилство врз жената.

Фотографии од акцијата може да погледнете овде.

 

Активности од кампања ПОТПИШУВАМ

На 04.12.2013, во хотел Бест Вестерн, НСРР учествуваше на настан во организација на Македонското женско лоби, во рамки на светската кампања „16 дена активизам против насилството врз жената и семејно насилство“ и проектот "Дејствувај против силувањето! Искористи ја Истанбулската конвенција!" кој Европското женско лоби во соработка со Опсерваторијата за насилство врз жените и со поддршка на Советот на Европа и Министерството за надворешни работи на Финска го спроведува во 33 земји во Европа преку националните организации членки на мрежата на Европското женско лоби.

На настанот се даде осврт на проблемот на насилството врз жените, домашното насилство и останатите форми на родово базирано насилство, како и на предизвиците во процесот на ратификација на Истaнбулската конвенција.

Присутни беа претставници од Парламентот на РМ, Министерството за труд и социјална работа, Министерството за правда, Комисијата за еднакви можности помеѓу жените и мажите во Парламентот на РМ, Општините, повеќе невладини организации, меѓународни организации и други.

НСРР ја претстави кампањата ПОТПИШУВАМ која ја води во рамки на проектот „Со заеднички напори – Кон нови европски стандарди во заштита на жените од родово базирано насилство“. Присутните беа информирани за сите активности кои НСРР ги спроведува во рамки на кампањата, а беа повикани да ја дадат својата поддршка со потпишување на он-лајн петицијата и со потпишување на постерот.

Фотографии од настанот може да погледнете овде.

 

Декларација на граѓанските организации за спречување на насилството врз жените

На 10 ноември 2013 год. во Белград во Собранието на Србија се одржа Меѓународна Конференција посветена на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство, на која беше донесена Декларација (во прилог).

Со цел ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа, граѓанските организации можат да дадат поддршка со потпишување на Декларацијата

Исто така Автономниот Женски Центар - Белград организираше меѓународна конференција „Како женското движење влијаеше на државните политики“, истата се одржа на 11 и 12 ноември 2013 год. во Белград. Учествуваа претставнички на женски организации од: Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Македонија и Австрија.

 

Прес конференција „16 дена активизам за борба против насилство врз жените“

На 25 ноември, на „Меѓународниот ден за борба против насилство врз жените“ и првиот ден од меѓународната кампања „16 дена активизам за борба против насилство врз жените“, во првиот Семеен центар на Град Скопје, во организација на Националниот совет за родова рамноправност, Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување - ХЕРА и Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство, се одржа прес конференција на која се дискутираше за моменталната состојба и системот на заштита во областа на домашното насилство и насилството врз жените во Македонија.

Согласно усвоената стратегија за спречување и заштита од семејно насилство 2012-2015, веќе е утврден стратегискиот пат и рамката за сеопфатна реакција на системот за спречување на семејното насилство. Но, многу од работите наведени во стратешките документи и протоколи не се спроведуваат соодветно во пракса. Во Македонија сè уште недостасуваат: шелтер центри кои функционираат и нудат поддршка и заштита на жртви на семејно насилство 24 часа, здравствени институции кои реагираат и пријавуваат семејно насилство по службена должност, полициски станици кои интервенираат по пријава за семејно насилство независно од тоа колку пати веќе биле во тоа семејство, советувалишта за работа со сторители на семејно насилство децентрализирани во другите градови низ Македонија.

Според тоа, системот за заштита од семејно насилство во Македонија се соочува со многу предизвици на кои државните институции треба да одговорат, особено поради фактот што Република Македонија е потписничка на Конвенцијата за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство (позната како Истанбулска конвенција). Конвенцијата е прв сеопфатен правно обврзувачки документ кој ги регулира сите форми на насилство врз жените, вклучувајќи го и домашното насилство и нејзината ратификација е од исклучително значење.

Токму во овој дух, на прес конференцијата се најави и кампањата ПОТПИШУВАМ – на иницијатива на НСРР. Со потпишувањето на онлајн петицијата на веб сајтот, секој од нас може да го даде својот придонес за тоа што побргу да се ратификува оваа Конвенција. Кампањата ПОТПИШУВАМ е во рамки на проектот „Со заеднички напори – Кон нови европски стандарди во заштита на жените од родово базирано насилство“.

Фотографии од настанот може да погледнете тука.

 

Фреја Форум 2013

Националниот совет за родова рамноправност годинава повторно учествуваше на Фреја Форумот кој се одржа во Брисел од 03. до 05. ноември.

На форумот, со тематика Еднакви можности, демократија и предизвици на европските граѓански организации, се одржаа повеќе семинари и работилници, на кои членките на НСРР земаа активно учество.

Некои од темите кои беа обработени: Соочување со предизвиците за домување и социјална инклузија, Социјално претприемништво како алатка за зајакнување на граѓанските организации и социјално исклучените групи, Аспекти од состојбата на младите во балканските земји, Најдобри пракси од социјално претприемништво, Лобирање и застапување, Новите технологии и социјалните медиуми како алатка за невладините организации и тн.

Фотографии од овој настан може да погледнете со кликнување овде

 

Донатори
Членка на: