English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Семинар „Застапување на правата на корисниците/чките пред центрите за социјална работа и полиција - надлежности на институциите и жалбените механизми“

Од 20 до 22. септември 2013 г. во просториите на хотел Викторија во Скопје, во рамки на проектот „Со здружени напори – Кон нови европски стандарди во заштита на жените од родово базираното насилство“ се одржа семинар на тема „Застапување на правата на корисниците/чките пред центрите за социјална работа и полиција - надлежности на институциите и жалбените механизми“.

На семинарот се разгледуваа различни теми како: организација на работата на Центрите за социјална работа, мерки и интервенции на ЦСР во случаи со семејно насилство, постапување на полицијата во ситуации на семејно насилство, дискриминација на родова и полова основа - досегашни искуства, досегашни искуства на локалните женски и партнер организации во застапување на жените пред ЦСР и полицијата итн.

 

Воспоставување соработка за отпочнување на процес за ратификација на Истанбулската конвенција

На 23.09.2013 претставнички од Националниот совет за родова рамноправност одржаа состанок со г-ѓа Лилјана Кузмановска, претседателка на Клубот на жени - парламентарки.

Средбата беше во врска со воспоставување соработка и поддршка во предратификацискиот период, ратификување на Конвенцијата за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство на Советот на Европа (позната како Истанбулска конвенција), како и придобивките од нејзината ратификација.

 

Обука за СОС оператори во Општина Велес

На иницијатива на Општина Велес, на 24.07.2013 г. Националниот совет за родова рамноправност изврши обука за волонтери оператори на СОС линијата за семејно насилство во општината.

Објавата и повеќе фотографии може да погледнете на страната на Општина Велес

 

Работилница за економско јакнење на руралните жени

На 29.06.2013 г. во просториите на НСРР во рамки на проектот „Преку едукација до вклучување на пазарот на трудот“ се одржа двочасовна работилница на која присуствуваа жени од општините Арачиново и Сопиште. Работилницата е дел од циклусот обуки за економско јакнење на руралните жени.

Првиот дел од работилницата беше фокусиран на мотивацијата како движечки фактор во самореализацијата на индивидуите, преку интерактивни активности и разговори. Вториот дел беше фокусиран на развивање на бизнис идеа, каде преку интерактивни активности беа развиени бизнис идеи од страна на сите учеснички.

Повеќе фотографии може да погледнете овде.

 

Семинар „Развој на комуникациска стратегија“

Од 28. до 30. јуни 2013 година, во рамки на проектот „Со здружени напори – Кон нови европски стандарди во заштита на жените од родово базираното насилство“, беше одржан семинар на тема „Развој на комуникациска стратегија“. Семинарот беше со цел локалните партнерски организации да се стекнат со знаења за развој на комуникациска стратегија и да изработат комуникациски план. 

Слики од семинарот може да погледнете овде.  

 

Донатори
Членка на: