English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Фреја Форум 2013

Националниот совет за родова рамноправност годинава повторно учествуваше на Фреја Форумот кој се одржа во Брисел од 03. до 05. ноември.

На форумот, со тематика Еднакви можности, демократија и предизвици на европските граѓански организации, се одржаа повеќе семинари и работилници, на кои членките на НСРР земаа активно учество.

Некои од темите кои беа обработени: Соочување со предизвиците за домување и социјална инклузија, Социјално претприемништво како алатка за зајакнување на граѓанските организации и социјално исклучените групи, Аспекти од состојбата на младите во балканските земји, Најдобри пракси од социјално претприемништво, Лобирање и застапување, Новите технологии и социјалните медиуми како алатка за невладините организации и тн.

Фотографии од овој настан може да погледнете со кликнување овде

 

Национална конференција: Родово одговорно буџетирање на локално ниво

На 22.10.2013 г. во хотел Арка во Скопје се одржа конференција со наслов „Родово одговорно буџетирање на локално ниво“.

Конференцијата беше во организација на Националниот совет за родова рамноправност, Асоцијацијата за здравствена едукација и истражувања-ХЕРА и здружението за еднакви можности–Еднаков пристап, со техничка поддршка на канцеларијата на UN Women–Телото на Обединетите Нации за Родова еднаквост и зајакнување на жените.

На конференцијата беа презентирани резултатите и препораките од спроведените родови проценки на  локални политики, програми и буџети на општините Гостивар, Центар, Дебар, Куманово, Прилеп, Струмица, Теарце, Штип во рамки на регионалниот проект “Промовирање на родово одговорни политики во југоисточна Европа“ имплементиран од страна на UN Womеn. Проценките даваат директни насоки за унапредување на локалните политики, програми и буџети почитувајќи ја родовата еднаквост. Како пример на добра пракса презентација имаше Град Скопје, како општина која има локална стратегија за родова еднаквост и се залага за нејзина имплементација преку примена на концептот на родово одговорно буџетирање. На конференцијата исто така беше промовиран и првиот прирачник за родово одговорно буџетирање за невладини организации.

На Конференцијата присуствуваа околу 70 лица, меѓу кои претставници од граѓанските организации, државните институции и локалните самоуправи.

 

Ден на таткото 2013

На 29.09.2013, во организација на Националниот совет за родова рамноправност, а со поддршка од Комерцијална банка ад Скопје, во т.ц. Рамстор во Скопје, се одбележа меѓународниот Ден на таткото.

Како и секоја година, НСРР објави конкурс за децата од градинките и основните училишта за изработка на честитки. Од огромниот број прекрасни честитки беа избрани оние кои најмногу се истакнуваа, а децата кои најмногу се потрудиле и посветиле најмногу време на изработката на честитката, како и оние кои покажале најголема креативност, беа наградени. Награди беа доделени и за училиштата и градинките, односно наставниците, кои пројавиле најголем интерес и донеле најголем број честитки на конкурсот. 

Фотографии од настанот може да погледнете доколку кликнете овде.

 

Семинар „Застапување на правата на корисниците/чките пред центрите за социјална работа и полиција - надлежности на институциите и жалбените механизми“

Од 20 до 22. септември 2013 г. во просториите на хотел Викторија во Скопје, во рамки на проектот „Со здружени напори – Кон нови европски стандарди во заштита на жените од родово базираното насилство“ се одржа семинар на тема „Застапување на правата на корисниците/чките пред центрите за социјална работа и полиција - надлежности на институциите и жалбените механизми“.

На семинарот се разгледуваа различни теми како: организација на работата на Центрите за социјална работа, мерки и интервенции на ЦСР во случаи со семејно насилство, постапување на полицијата во ситуации на семејно насилство, дискриминација на родова и полова основа - досегашни искуства, досегашни искуства на локалните женски и партнер организации во застапување на жените пред ЦСР и полицијата итн.

 

Воспоставување соработка за отпочнување на процес за ратификација на Истанбулската конвенција

На 23.09.2013 претставнички од Националниот совет за родова рамноправност одржаа состанок со г-ѓа Лилјана Кузмановска, претседателка на Клубот на жени - парламентарки.

Средбата беше во врска со воспоставување соработка и поддршка во предратификацискиот период, ратификување на Конвенцијата за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство на Советот на Европа (позната како Истанбулска конвенција), како и придобивките од нејзината ратификација.

 

Донатори
Членка на: