English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Петдневна обука во Софија

Претставнички на Националниот совет за родова рамноправност, во периодот од 24 до 28 ноември 2015, присуствуваа на петдневна обука во Софија, Бугарија, во рамки на проектот „Европско партнерство за активности кои вклучуваат луѓе кои се во ризик од маргинализација“.

Во рамки на обуката беа опфатени следните теми: користење на бајките како тераписка метода во работата со жртви на семејно насилство, користење на драмата како метод во образовната и тераписка работа, користење на форум театарот во спречувањето на агресијата кај младите, примена на ликовни техники во работна терапија особено со старите лица, запознавање со карактеристиките на лицата со оштетен вид и примена на театарот во насока на нивна социјална комуникација. 

Проектот е финансиран од Програмата Еразмус плус на Европската унија.

 

Состанок во рамки на проект

На 12.11.2015 (четврток) во Скопје, во просториите нa ГЕМ клубот, се одржа заеднички состанок на тема: "Развојна стратегија, план и јакнење на соработката меѓу граѓанските организации и институциите кои се одговорни за родово базираното насилство, дискриминација и пост-конфликтна демократска транзиција во Македонија“. 

На состанокот се презентираа позитивните искуства и пракси од Република Хрватска и ЕУ, како и искуствата од студиското патување во Загреб, каде беа посетени институции кои работат со родово базирано насилство. На состанокот се презентираше и Прирачник за работа со жени жртви на родово базирано насилство. 

Состанокот придонесе кон зголемување на видливоста на проблемот со родово базираното насилство врз жените и приоритетите на Хрватската развојна соработка, кое меѓу другото е насочен кон јакнење на положбата на жените.

Овој состанок е спроведен во склоп на проектот “Јакнење на улогата на жената во областа на спречување на родово базирано насилство, дискриминација и пост- конфликтна демократска транзиција”. Проектот е финансиран од Министерството за надворешни работи и европски прашања на Република Хрватска од програмата за развој и соработка.

 

Конференција „Заштита и поддршка на жените жртви на родово базирано насилство"

На 11.11.2015, во ЕУ Инфо центар во Скопје, се одржа регионална конференција на тема „Заштита и поддршка на жените жртви на родово базирано насилство – моментални состојби и добри пракси“.

Свои обраќања на конференцијата имаа Савка Тодоровска, Претседателка на НСРР-СОЖМ, Мауро Ди Вероли, претставник на ЕУ Делегацијата во Р. Македонија, Луиза Винтон, постојан координатор на ОН и претставник на УНДП за Република Македонија, Нина Суомалаинен, амбасадорка на ОБСЕ во Р. Македонија, по што следеа три сесии, со последователни дискусии и заклучоци.

Повеќе фотографии на следниот линк.

 

Иницијален состанок во Софија

На 20 и 21 октомври 2015, во Софија, Бугарија, претставнички на Националниот совет за родова рамноправност присуствуваа на иницијалниот состанок за проектот „Европско партнерство за активности кои вклучуваат луѓе кои се во ризик од маргинализација“.

Проектот ќе се имплементира од октомври 2015 до септември 2017, а во проектот се вклучени невладини организации од Полска, Словачка, Бугарија, Австрија и Македонија. Проектот е финансиран од Програмата Еразмус плус на Европската унија.

 

Студиско патување во Загреб, Република Хрватска

Во рамки на проектот „Јакнење на улогата на жената во борбата против родово засновано насилство, дискриминација и пост-конфликтна демократска транзиција”, од 5 до 7 октомври 2015 год., Националниот совет за родова рамноправност во партнерство со Центар за жени жртви на војната „Роса“ од Загреб, организираше студиско патување во Загреб за седумчлена група од претставнички на институции кои работат на полето на родово базираното насилство, и тоа: од Министерство за надворешни работи - Евгенија Илиева, од Министерство за правда - Тања Кикерекова, од Министерство за труд и социјална политика (сектор за еднакви можности) - Даниела Хаџи-Димитрова Јованова, заменичката на Народниот правобранител Васка Бајрамова-Мустафа, директорката на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи Скопје - Биљана Јарчевска, Савка Тодоровска од НСРР (национална СОС мобилна линија) и координаторката од НСРР за Македонија Светлана Јанева.

Повеќе...

 

Донатори
Членка на: