English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Тркалезна маса

На иницијатива на Националниот совет за родова рамноправност се одржа Тркалезна маса посветена на потребите од измени и дополнувања на Законот за спречување и заштита од семејно насилство и побрза ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство (Истанбулска конвенција).

Целта на средбата беше дискусија околу ефикасноста на Законот за спречување и заштита од семејно насилство, потребите од негови дополнувања и измени, како и потребата од побрза ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство (Истанбулска конвенција).

 

Од средбата произлегоа конкретни предлози и препораки кои понатаму ќе може да се користат во процесот на застапување и лобирање за ратификација на Истанбулската конвенција.

 

Комисија за статусот на жената

Од 14. до 24.03. 2016 година, во Њујорк, САД, се одржа 60-тата седница на Комисијата за статусот на жената

Оваа година приоритетна тема на седницата беше „Зајакнување на жените и поврзаноста со одржливиот развој“. 

На 24.03.2016 година беа донесени и Договорените заклучоци за приоритетната тема, а беше ревидирана и темата од 57-мата сесија „Елиминација и превенција на сите форми на насилство врз жените и девојките“.

Претставничката на НСРР, Наташа Димитровска, присуствуваше на седницата. Таа посети многубројни настани организирани од невладини организации на различни теми, меѓу кои: Жените и медиумите, Како да се стави крај на насилството врз жените и домашното насилство, Жени на позиции на донесување одлуки, Економско зајакнување на жените итн.

Комисијата за статусот на жените е воедно и одлична можност за вмрежување и остварување контакти со претставнички од невладиниот сектор од целиот свет.

 

Конференција во Брисел за одржливост на регионални партнерства

На 26 и 27 јануари 2016 година, во Брисел, во организација на регионалната канцеларија на ТАКСО се одржа конференција на која се дискутираше за одржливоста на регионалните мрежи на граѓанските организации кои спроведуваат проекти од Инструментот за претпристапна помош (ИПА) специфично Инструментот за граѓанско општество (ЦСФ) и Договорот за рамковни партнерства (FPA – Framework Partnership Agreement).

Националниот совет за родова рамноправност е дел од проектот „Со здружени напори – Кон нови европски стандарди во заштита на жените од родово базирано насилство“ кој го спроведува Автономниот женски центар од Белград, Србија.

Претставничка на НСРР на конференцијата беше Наташа Димитровска.

 

Една милијарда се крева против насилство врз жените

Во организација на Националниот совет за родова рамноправност, а со поддршка од UNDP, UN Women и UNFPA, на 14.02.2016 во паркот Жена во Скопје се одбележа меѓународниот настан - дел од глобалното движење V-Day – Една милијарда се крева против насилство врз жените.

Насилството врз жените е глобална епидемија со една од три жени доживувајќи некој вид родово засновано насилство во текот на животот. Тоа се една милијарда жени и девојки.

Симболично, со танц, на овој ден жените се охрабруваат, активираат, мобилизираат и здружуваат за да го кренат својот глас против насилството врз жените. Движењето „Една милијарда се крева“ започна во 2012 година, по објавувањето на поразувачката статистика на Обединетите нации дека една од три жени во текот на животот ќе биде жртва на некој вид насилство.

Повеќе фотографии овде.

 

Петдневна обука во Софија

Претставнички на Националниот совет за родова рамноправност, во периодот од 24 до 28 ноември 2015, присуствуваа на петдневна обука во Софија, Бугарија, во рамки на проектот „Европско партнерство за активности кои вклучуваат луѓе кои се во ризик од маргинализација“.

Во рамки на обуката беа опфатени следните теми: користење на бајките како тераписка метода во работата со жртви на семејно насилство, користење на драмата како метод во образовната и тераписка работа, користење на форум театарот во спречувањето на агресијата кај младите, примена на ликовни техники во работна терапија особено со старите лица, запознавање со карактеристиките на лицата со оштетен вид и примена на театарот во насока на нивна социјална комуникација. 

Проектот е финансиран од Програмата Еразмус плус на Европската унија.

 

Донатори
Членка на: