English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Давајќи им глас на жените од рурална Македонија

Националниот совет за родова рамноправност во периодот септември 2014 – мај 2015 спроведуваше активности во рамки на проектот „Давајќи им глас на жените од рурална Македонија“, поддржан од Меѓународниот совет на жени. Активностите кои се спроведуваа во три рурални општини: Општина Лозово, Општина Студеничани и Општина Центар Жупа имаа цел да го подобрат квалитетот на живеење на жените и девојчињата, како и да се унапредат статусот на жените и еднаквите можности.

Во рамки на проектот беа спроведувани работилници со цел зајакнување на жените, а жените имаа можност да ги идентификуваат своите потреби и проблеми и врз база на идентификуваните приоритети да дефинираат локални акции. Локалните акции, кои всушност беа акции за застапување пред локалната самоуправа ги спроведоа жените од трите целни општини. Тие остварија средби со локалните власти со цел да ги претстават нивните потреби и проблеми и да дадат иницијативи за решавање на проблемите.

Како резултат на проектот се унапреди соработката меѓу женските невладини организации  и локалната самоуправа и се дефинираа идни чекори за заедничко делување во насока на решавање на конкретните проблеми и подобрување на квалитетот во заедниците. 

Повеќе фотографии на следниот линк.

 

Женски суд - Сараево

По петгодишна подготовка, од 7. до 10. мај 2015 г., во Сараево се одржа Женскиот суд.

На овој алтернативен суд жените сведочеа за искуствата на неправди претрпени во состојби на војна, конфликт и мир, за премолчените, непризнаените и скриените злосторства, како и за организираниот отпор на жените од земјите на бивша Југославија. 

На Судот присуствуваа повеќе од 500 жени од земјите на бивша Југославија, а НСРР е една од организациите во регионалниот организациски одбор на Женскиот суд.

Повеќе за Женскиот суд на следниот линк.

 

Едукација - Женски суд

На 25. и 26.04.2015 во Скопје беше одржана обука за психолози и психо-терапевти на тема на постапување со жени кои биле жртви на насилство во војна и конфликт. Посебно беа разработени теми како психолошки последици од преживеани трауми од сексуално насилство во војна, домашно насилство и трговија со жени.

Обуката ја држеше експертка од „Медика“ - Зеница, г-ѓа Маријана Сењак.

 

Семинар во рамки на проект „Јакнење на улогата на жената во борбата против родово засновано насилство, дискриминација и пост-конфликтна демократска транзиција“

Како резултат на долгогодишна соработка меѓу Националниот совет за родова рамноправност од Македонија и Центарот за жени жртви на војната РОСА од Хрватска, од јануари 2015 год отпочна реализацијата на активностите од проектот “Јакнење на улогата на жената во борбата против родово засновано насилство, дискриминација и пост-конфликтна демократска транзиција” во Македонија.

Врз основа на претходно изработената анализа (преку прашалници) беа дефинирани постоечките капацитети и потреби од видот и темата на обуки за локални женски НВО. Од 20 до 24 април 2015 год.  во Скопје се одржа петдневен семинар со 17 учеснички (претставнички на локални организации од Куманово, Пехчево, Кавадарци, Велес, Струга, Охрид, Тетово и Скопје).

На обуката се обработуваа следните теми: историја на феминистичкото организирање, предрасуди и вистини за машкото насилство врз жените, зошто жените остануваа во односи во кои се злоставувани, улога и можности на НВО во процесот на преговарање за пристап во ЕУ (хрватските искуства), мировен активизам на женските организации во пост- конфликтно општество, хрватското искуство на граѓанските организации во процесот до зачленување во ЕУ.

Проектот е финансиран од Министерството за надворешни работи и европски прашања на Република Хрватска.

 

Конференција - Резолуција 1325

На 20.04.2015 во Вилниус, Литванија, беше одржана меѓународна конференција во организација на ОБСЕ, UN Women и Владата на Литванија, со присуство на преку 70 експерти од Европа, Азија и Северна Америка. Г-ѓа Наташа Димитровска ја имаше честа да присуствува на конференцијата како претставник на Националниот совет за родова рамноправност.

По повод одбележувањето на 15-годишнината од усвојувањето на Резолуцијата 1325 под покровителство на Генералниот секретар на ОН ќе биде изработена Глобална студија за имплементацијата на Резолуција 1325 на глобално, регионално и национално ниво, со нагласување на добрите практики и предизвици, како и новите трендови и приоритети.   

Конференцијата беше можност за споделување на искуства, добри пракси, проблеми, предизвици, погледи за иднината, помеѓу големиот број експерти и претставници од владини и невладини институции.

Прво обраќање на конференцијата имаше Претседателката на Литванија, под чие покровителство беше одржана конференцијата, а говореа и Генералниот секретар на ОБСЕ, г-дин Ламберто Заниер, регионалната директорка на UN Women, г-ѓа Ингибјорг Гисладотир, како и авторката на Студијата, г-ѓа Радика Кумарасвами.

Повеќе за конференцијата и заклучоците на страницата на ОБСЕ и UN Women.

 

Донатори
Членка на: