English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Конференција на тема “Политиките на државите и меѓународните организации кон женското предприемништво”

Националниот совет за родова рамноправност го прослави 8-ми Mарт преку организирање на конференција на тема “Политиките на државите и меѓународните организации кон женското предприемништво” . Конференцијата се одржа на 1ви Март 2011 во Скопје.

Оваа конференција имаше повеќе цели:

  • Прослава на стогодишнината од 8-ми март, меѓународниот ден на женските права;
  • Промоција на женското претприемништво
  • Вмрежување и размена на искуства со грчката организација СЕГЕ, во однос на улогата на невладините организации во процесот на промоција на женското претприемништво.

Од дискусијата на конференцијата се донесоа неколку заклучоци:

  • Лобирање за подобрување на владините политики кон поддржување на женското претприемништво;
  • Обуки за жени кои сакаат да почнат сопствен бизнис;
  • Отворање на фондови за поддршка на жени претприемачки;
  • Вмрежување на национално и регионално ниво.

 

Промена на името на организацијата

Од 2011 година е извршена промена на името на организацијата во Национален Совет за Родова Рамноправност на вас препознатлива како НСЖМ-СОЖМ

И натаму еднакво продолжуваме со своите цели, визии и мисии.

 

Справување со семејното насилство на локално ниво

Националниот совет за родова рамноправност го имплементира проектот „Дејствувај и влијај ефективно против семејното насилство” поддржан од УНФПА, преку кој се воспоставени локални координативни тела за справување со семејното насилство во општините: Центар/Скопје, Кривогаштани и Долнени.
Целта на локалните координативни тела е координирано делување на релевантните чинители со случаите на семејно насилство, како и делување на превенцијата од семејното насилство преку едукации во воспитно образовните институции.
Локалните координативни тела (ЛКТ) се дел од општинските структури и се составени од релевантни претставници од општината, центрите за социјални работи, полицијата и образовни и здравствени установи на локално ниво. ЛКТ е институционален механизам за поефикасна помош и поддршка на жртвите од семејното насилство на локално ниво.

Во рамките на Кампањата 16 дена активизам против семејното насилство, како дел од проектот, во општините Скопје, Кривогаштани и Долнени беше изведена и претставата на велешкиот театар „Белег од човечки заби“.

Повеќе слики може да погледнете овде.

 

Заштита на жртвите на семејно насилство

Националниот совет за родова рамноправност спроведе активности со општинските раководства и приватниот сектор насочени кон заштита на жртвите на семејно насилство.

Националниот совет за родова рамноправност спроведе 4 семинари со 100 претставници на општинските власти и 4 семинари со 100 претставници на приватниот сектор, од 25 општини од Република Македонија.

Целта на овие семинари беше сензибилизирање за проблемот на семејно насилство и информирање за Програмата за економско зајакнување на жените жртви на семејното насилство, со посебен акцент на мерката субвенционирано вработување на жените жртви на семејното насилство.

Активностите се поддржани од УНДП.

Повеќе слики може да погледнете овде.

 

Правна помош за жртви на семејно насилство

Националниот совет за родова рамноправност отвори сервиси за бесплатна правна помош за жртви на СН

Во рамки на проектот „Имам право да бидам заштитен/а“, Националниот совет за родова рамноправност отвори сервиси за бесплатна правна помош во општините: Велес (сервисот ги покрива општините Велес, Градско и Чашка), Кавадарци (сервисот ги покрива општините Кавадарци, Неготино, Росоман и Демир Капија) и Кривогаштани (сервисот ги покрива општините Кривогаштани, Долнени, Прилеп и Крушево).

Повеќе...

 

Донатори
Членка на: