English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Инфо за проектот „Соочување со минатото во Македонија и Црна Гора“

Проектот беше финансиран од Kvinna till Kvinna.

Времето на имплементација беше четири месеци (од ноември 2012 г. до фебруари 2013 година).

Активности: тродневен семинар (Скопје), 2 консултативни состаноци (Скопје), 6 локални работилници/дискусиони групи (Струга, Гостивар, Велес, Непроштено, Пробиштип, Кавадарци), евалуативен состанок (Скопје), публикување на брошура.

Главната цел на состаноците беше жените да се соберат, заеднички да промислат, да споделат искуства за активности и да направат договор за понатамошна работа за ширење на свеста за родовиот аспект на транзиционата правда во Македонија. Се сподели едно заедничко размислување за зачувување на мирот и безбедноста и проширување на иницијативата за „Женски суд - феминистички пристап кон правдата", како и за активизмот, антимилитаризмот и одговорноста како услов за создавање на траен мир и развој.

Повеќе фотографии од сите активности може да погледнете овде.

 

Фреја форум

На 12 ноември 2010 (петок) во 18 часот, во клубот на пратеници, градоначалникот на општина Центар г-дин Владимир Тодоровиќ, г-дин Јенс Орбак – генерален секретар на меѓународниот центар Олоф Палме од Шведска и г-ѓа Савка Тодоровска - претседателка на НСРР, одржaа прес конференција на која е промовирана и презентирана програмата на Фреја Форумот 2010.

Оваа година домаќин на четвртиот Фреја Форум беше Република Македонија односно Националниот совет за родова рамноправност и се одржа од 12-14 Ноември 2010 год. во Скопје во хотел Континентал. Темата на Форумот беше: „Демократија, еднакви можности и предизвиците на мобилноста за намалување на сиромаштијата”. На истиот учествуваа 200 претставнички/ци од 12 држави од Европа и од земјите од Западен Балкан.

Фреја Форумот придонесува кон воспоставување и одржување на платформа за соработка помеѓу граѓанскиот, бизнис секторот и владините институции преку размена на искуства од регионот и ЕУ.

Повеќе слики може да погледнете овде.

За повеќе информации околу Фреја Форумот посетете ја официјална страна.

 

Националниот совет за родова рамноправност со нов проект „Економско јакнење на жените од руралните средини“

Националниот совет за родова рамноправност (СОЖМ) работи на проектот „Економско јакнење на жените од руралните средини“. Проектот се спроведува во три општини - Илинден, Сопиште и Сарај.

Активностите на проектот се состојат од едукативни работилници кои ги спроведуваат експерти од Фондацијата за претприемништво (YES), со цел подобрување на квалитетот и стандардот на живеење на граѓаните, а особено јакнење на капацитетите на жените за нивно економско јакнење и осамостојување и развој на сопствен бизнис.

Реализацијата на активностите е со финансиска поддршка на Амбасадата на Република Франција во Република Македонија, а со поддршка на градоначалниците на посочените општини.

Фотографии од одржаната работилница со жените од Општина Сарај можете да погледнете овде.

 

НСРР СОЖМ член на Иницијативниот одбор за Женскиот суд на Поранешна Југославија

Неодамна Националниот совет за родова рамноправност (СОЖМ) стана член на Иницијативниот одбор за Женскиот суд на поранешна Југославија. Во составот на Иницијативниот одбор се вбројуваат: „Жене женама“ (Сарајево, Босна и Херцеговина), „Центар за женско и мировно образовање Анима“ од Котор (Црна Гора), „Центар за женске студије“ и „Центар за жене жртве рата“ од Загреб (Хрватска), „Женска мрежа“ од Косово, „Женске студије“ и „Жене у црном“ од Белград, кои заеднички покренаа иницијатива за организирање на Женскиот суд на просторот на Поранешна Југославија. „Жене у црном“ се носители на програмските активности за организирање на Женскиот Суд, како и за договарање и координирање на сите активности со организациите кои го чинат Иницијативниот одбор.
На 15 и 16 ноември, НСРР СОЖМ, како нов член на иницијативниот одбор на Женскиот суд, беше домаќин и организатор на семинарот „Женски суд - феминистички пристап кон правдата“, кој се одржа во хотел Романтик во Велес.
 

Активности во рамките на проектот „Организирање и спроведување на обуки за протоколните упатни механизми за секторите здравство, полиција, образование, социјална заштита и невладин сектор во доменот семејно насилство“

Националниот совет за родова рамноправност во соработка со Светската здравствена организација (СЗО) и Министерството за труд и социјална политика, а во рамки на заедничката програма за справување со семејно насилство на Организацијата на обединети нации, спроведува активности во рамките на проектот „Организирање и спроведување на обуки за протоколните упатни механизми за секторите здравство, полиција, образование, социјална заштита и невладин сектор во доменот семејно насилство“.

Во рамките на проектот предвидено е да се одржат дводневни обуки за примена на Заедничкиот протокол за постапување во случај на семејно насилство во општините: Кавадарци, Струмица, Битола, Гостивар, Куманово, Штип, Охрид и Скопје. Обуките се наменети за претставниците на следните институции: Министерство за труд и социјална политика, Министерството за внатрешни работи, Министерството за здравство, Министерството за образование и наука и граѓанските организации.

Заедничкиот протокол е одобрен од страна на владата во рамките на заедничката програма на Обединетите нации за „Зајакнување на националните капацитети за превенција на семејното насилство“, финансирана од Владата на Кралството Холандија и Фондот на Обединети нации за елиминација на насилството врз жените.

Крајната цел на обуките е координирано делување на релевантните институции кон случаите на семејно насилство и поуспешна превенција и заштита на жртвите на семејно насилство.

 

Донатори
Членка на: