English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Проба

Проба - Аделина Мифтарова

 

Документ за јавни политики - Заеднички против насилен екстремизам на локално ниво

Документот за политики се фокусира на важноста на проблемот за креаторите на локалната политика, обезбедувајќи краток преглед / анализа на проблемот во локален контекст и давање јасни препораки за локалните власти и други релевантни локални засегнати страни. Препораките го следат локалниот контекст и препораките дадени во Националната стратегија за превенција на НЕ. Подготвените локалните акциски планови даваат јасни чекори и активности кои треба да ги спроведат локалните власти  по нивното одобрување во насока на превенција и спречување на развој на насилниот екстремизам на локално ниво и преземање на социјална одговорност кон заедницата.

Проектот “Заеднички против насилниот екстремизам на локално ниво” има за цел да ја подигне свеста за прашања од насилниот екстремизам  и радикализација кај младите, родителите, верските водачи и безбедносните сили како и зајакнување на меѓусекторскиот механизам за превенција од насилен екстремизам во четири мултиетнички  општини: Теарце, Долнени, Гостивар и Куманово.

Документот може да го погледнете тука.

 

Проценка на ризик од семејно насилство

Проценка на ризик од семејно насилство

 

Упатство за користење на системот за евидентирање на податоци за насилство врз жени и семејно насилство

Упатство за користење на системот за евидентирање на податоци за насилство врз жени и семејно насилство

 

Оглас

Сојуз –Национален Совет за родова рамноправност објавува повик за ангажирање на 2 експерти за подготовка на Прирачник (водич) за подготовка на ИПАРД апликации во рамки на проектот „Вклучување на родовата перспектива во руралниот и земјоделскиот развој".

Потребни квалификации и вештини:

• Универзитетска диплома и / или релевантно искуство во областа на родовата рамноправност, општествените науки, правото, економијата или слично во соодветната област;

• Силни аналитички вештини и способности за пишување на извештаи;

• Добри интерперсонални вештини, јасна комуникација и способност за воспоставување на работни односи со засегнати страни, и граѓанскиот сектор.

Општо професионално искуство:

• Минимум седум (7) години професионално искуство во работењето на полето на родовата еднаквост, човекови права, развој на методологии и подготовка на извештаи и анализи. Пожелно е искуство поврзано со анализа на ИПАРД програмата и/или руралниот и земјоделскиот развој.

Предвидениот датум за почеток на ангажманот е 7 јуни 2019 година, во траење од макс. 8 дена

Заинтересираните кандидати да испратат CV и писмо за мотивација најдоцна до 06.06.2019 до 16.00 часот на емаил: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите ; Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

Донатори
Членка на: